Audysjes foar De Lytse Prins op sneon 17 desimber 2016

Geplaatst op 19-11-2016

Op sneon 17 desimber wurde de audysjes holden foar de foarstelling "De Lytse Prins" yn De Skâns op 'e Gordyk

  • Fan 9.30 - 10.30 oere foar jeugd o/m 18 jier (wy sykje in frysktalich jonkje fan in jier as 10-13, famkes bin fansels ek wolkom)
  • Fan 11.00 - 12.15 oere foar folwoeksenen (wy sykje in protte mannen, mar froulju bin ek wolkom)
  • Fan 12.30 - 14.00 oere foar muzikanten en sjongers/sjongsters (wy sette yn op in grutte gelegenheidsband: moaie, bekende nûmers yn De Lytse Prins!)
De Lytse Prins