Audysjes foar De Lytse Prins

Geplaatst op 11-12-2016

Op 17 desimber fan 12.30 oere ôf yn De Skâns op 'e Gordyk.

Jim hoege neat yn te studearen, mar gewoan lekker spylje wat jim moai fine en ús hearre litte wolle.

Wol graach jim eigen ynstrumint meinimme.

De Lytse Prins