Premjêre útsteld nei sneon 7 septimber

Geplaatst op 05-09-2019

It liket freed gjin moai waar te wurden.

Omt we net wolle dat it publyk de hiele jûn yn de rein sitte moat ha we it beslút nommen om de premjête te fersetten nei 

sneon / saterdei 7 septimber.

Selde plak. Selde tiid. 

Sis it mar fierder nei elkenien. 

AnimalFarm
Animal Farm - Op nei de premjêre