2017: De Lytse Prins
2016: Lang & Lokkich
2015: Noblesse Oblige
2014: Wylde Grizen
2013: Reade Loper
2012: Op syk nei Billie
2010: Robin Hood
2008: Ronja
2007: It wunder fan weinterp
2006: MEM
2005: De Fekke yn e Fuke
2004: Feanbran
2003: In Pompstatjon